02-nadhled_u

Návrh novostavby hotelu v rekreačním resortu. Projekt je nyní ve fázi realizace stavby.